Marketing Article

ปัญหาของหลาย ๆองค์กรที่ยังคงมีปัญหากับการจัดการบริหารการทำงาน

ปัญหาของหลาย ๆองค์กรที่ยังคงมีปัญหากับการจัดการบริหารการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการวางแผนการทำงาน To do list ของการทำงาน การดูภาพรวมขององค์กร การจัดการกับเอกสารต่าง ๆที่เก็บเป็นรูปแบบกระดาษเอกสารเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล การเช็คอินเข้า-ออกในที่ทำงานโดยแสกนลายนิ้วมือ หรือแสกนหน้า รวมไปถึงการติดตามการทำงานของพนักงานที่หัวหน้าไม่สามารถติดตามแผนการทำงานในแต่ละวันของพนักงานได้   ทุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปและการทำงานจะง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ Bams ที่จะเป็นตัวช่วยในการทำงานภายในองค์กรของคุณให้เป็นระเบียบและง่ายยิ่งขึ้น Bams ระบบบริหารจัดการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผนงาน การจัดการบริหารองค์กรหรือพนักงาน รวมทั้งการติดตามการทำงานความคืบหน้าหรือรายงานการทำงานของพนักงานได้แบบ real-time การดูภาพรวมของการทำงานทั้งดูสถานะการทำงานของพนักงานภายในองค์กรโดยแดชบอร์ด Bams ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆอีกมากมายที่จะช่วยทำให้การทำงานของหัวหน้างานและพนักงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาลองใช้ Bams สิแล้วคุณจะรู้ว่าการทำงานการวางแผนงานภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป กับ “Bamsหัวหน้าว่าใช้ พนักงานก็ว่าชอบ”

Marketing Article

นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจ BAMS ในงาน CLMVT Forum 2018

CLMVT Forum 2018 ที่สุดแห่งการการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 5 ประเทศคู่ค้าได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

Marketing Article

Service Mind นั้นสำคัญไฉน

Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้สมกับที่ เป็นพนักงานบริการลูกค้า โดยคำว่า Service Mind

Marketing Article

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี SERVICE MIND เริ่มต้นอย่างไร

มีคำกล่าวว่า คนเราทุกคนมีบุญวาสนาอยู่กับตนความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุญวาสนา แต่บุญวาสนานั้นเราเป็นผู้กำหนดหรือสร้างขึ้นมาเองได้ไม่ยากเพียงแต่เรามีจิตใจให้เต็มเปี่ยมด้วยใจ (ความใจบุญ)