Marketing Article

ปัญหาของหลาย ๆองค์กรที่ยังคงมีปัญหากับการจัดการบริหารการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการวางแผนการทำงาน To do list ของการทำงาน การดูภาพรวมขององค์กร การจัดการกับเอกสารต่าง ๆที่เก็บเป็นรูปแบบกระดาษเอกสารเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล การเช็คอินเข้า-ออกในที่ทำงานโดยแสกนลายนิ้วมือ หรือแสกนหน้า รวมไปถึงการติดตามการทำงานของพนักงานที่หัวหน้าไม่สามารถติดตามแผนการทำงานในแต่ละวันของพนักงานได้

 

ทุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปและการทำงานจะง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ Bams ที่จะเป็นตัวช่วยในการทำงานภายในองค์กรของคุณให้เป็นระเบียบและง่ายยิ่งขึ้น Bams ระบบบริหารจัดการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ การวางแผนงาน การจัดการบริหารองค์กรหรือพนักงาน รวมทั้งการติดตามการทำงานความคืบหน้าหรือรายงานการทำงานของพนักงานได้แบบ real-time การดูภาพรวมของการทำงานทั้งดูสถานะการทำงานของพนักงานภายในองค์กรโดยแดชบอร์ด Bams ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆอีกมากมายที่จะช่วยทำให้การทำงานของหัวหน้างานและพนักงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาลองใช้ Bams สิแล้วคุณจะรู้ว่าการทำงานการวางแผนงานภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป กับ “Bamsหัวหน้าว่าใช้ พนักงานก็ว่าชอบ”