เลือกแพ็คเกจได้ตามต้องการของคุณ

Package Premium Bronze

200฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

Package Premium silver

400฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator)

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

Package Premium Gold

600฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

Package Work Tracking

100฿ user

 กราฟแสดงภาพรวมการทำงาน

 บันทึกการเข้า-ออกงาน

 รายงานการทำงาน

 ประวัติรายงานตัว

 การติดตามสถานะการทำงาน

โปรโมชั่นเปิดตัว
User ละ 30 บาท

แพ็คเกจ BAMS ที่สนใจ
 Package Premium Bronze Package Premium silver Package Premium Gold Package work tracking

ชื่อองค์กร *

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ *

เบอร์ติดต่อ *

อีเมล *

รายละเอียดเพิ่มเติม