เลือกแพ็คเกจได้ตามต้องการของคุณ

Package Work Tracking

100฿ user

 กราฟแสดงภาพรวมการทำงาน

 บันทึกการเข้า-ออกงาน

 รายงานการทำงาน

 ประวัติรายงานตัว

 การติดตามสถานะการทำงาน

โปรโมชั่นเปิดตัว
User ละ 30 บาท

Package Premium Bronze

200฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator)

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

Package Premium silver

400฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator)

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

Package Premium Gold

600฿ user

 การลงเวลาเข้า-ออกงาน

    พร้อมแสดงตำแหน่ง

 การเข้าเยี่ยมลูกค้า (Working)

 การนำทาง (Navigator)

 รายการที่ต้องทำ (To Do List)

 การจัดการลูกค้า

 การจัดการสินค้า

 ใบเสนอราคา

 การแจ้งเตือน

 รายงานการปฏิบัติงาน

 รายงานยอดขาย

 Dashboard

แพ็คเกจ BAMS ที่สนใจ
 Package Premium Bronze Package Premium silver Package Premium Gold Package work tracking

ชื่อองค์กร *

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ *

เบอร์ติดต่อ *

อีเมล *

รายละเอียดเพิ่มเติม