เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

Bams Connect

ทำงานได้ทุกที่ ด้วยฟังก์ชั่นลงเวลาเข้าออกงาน ระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์
100 บาท/User
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งาน
 • ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ระบบสร้างแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้ารายวัน
 • ระบบวางแผนงาน
 • แดชบอร์ดสถานะการปฏิบัติ
 • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • ระบบแจ้งเตือนต่างๆ
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถใช้งานผ่านระบบ App Android และระบบ App IOS
 • สามารถใช้งานผ่าน Internet Browser
 • ระบบกำหนดกิจกรรม (to do list)
 • ระบบติดตามการเดินทาง
 •  แจ้งเตือนผ่าน Line
 • ระบบใบเสนอราคา
 • ระบบจัดการสินค้า
 • แดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขาย
 • รายงานเกี่ยวกับการขาย

Premium S

ทำงานได้ทุกที่ ด้วยฟังก์ชั่นการลงเวลาเข้าออกงาน พร้อมวางแผนและเก็บ Lead
200 บาท/User
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งาน
 • ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ระบบสร้างแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้ารายวัน
 • ระบบวางแผนงาน
 • แดชบอร์ดสถานะการปฏิบัติ
 • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • ระบบแจ้งเตือนต่างๆ
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถใช้งานผ่านระบบ App Android และระบบ App IOS
 • สามารถใช้งานผ่าน Internet Browser
 • ระบบกำหนดกิจกรรม (to do list)
 • ระบบติดตามการเดินทาง
 •  แจ้งเตือนผ่าน Line
 • ระบบใบเสนอราคา
 • ระบบจัดการสินค้า
 • แดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขาย
 • รายงานเกี่ยวกับการขาย

Premium M

เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยระบบ Tracking และ Case management
400 บาท/User
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งาน
 • ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ระบบสร้างแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้ารายวัน
 • ระบบวางแผนงาน
 • แดชบอร์ดสถานะการปฏิบัติ
 • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • ระบบแจ้งเตือนต่างๆ
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถใช้งานผ่านระบบ App Android และระบบ App IOS
 • สามารถใช้งานผ่าน Internet Browser
 • ระบบกำหนดกิจกรรม (to do list)
 • ระบบติดตามการเดินทาง
 • แจ้งเตือนผ่าน Line
 • ระบบใบเสนอราคา
 • ระบบจัดการสินค้า
 • แดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขาย
 • รายงานเกี่ยวกับการขาย

Premium L

เพิ่มฟังก์ชั่นใบเสนอราคา การจัดการค่าใช้จ่าย และ Product management
600 บาท/User
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งาน
 • ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ระบบสร้างแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้ารายวัน
 • ระบบวางแผนงาน
 • แดชบอร์ดสถานะการปฏิบัติ
 • รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • ระบบแจ้งเตือนต่างๆ
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถใช้งานผ่านระบบ App Android และระบบ App IOS
 • สามารถใช้งานผ่าน Internet Browser
 • ระบบกำหนดกิจกรรม(to do list)
 • ระบบติดตามการเดินทาง
 • แจ้งเตือนผ่าน Line
 • ระบบใบเสนอราคา
 • ระบบจัดการสินค้า
 • แดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขาย
 • รายงานเกี่ยวกับการขาย

แพ็คเกจ BAMS Premium ที่สนใจ
 Package Bams Conect Package S Package M Package L

ชื่อองค์กร *

ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ *

เบอร์ติดต่อ *

อีเมล *

ที่อยู่