Business Activity Management System (BAMS)

ระบบบริหารจัดการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ แบบ Real-time
สามารถบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานเก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบ และติดตามได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

Business

 • ลดปริมาณการใช้กระดาษ ค่าใช้จ่ายภายในบริษัทและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
 • บริษัทสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินการทำธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ
 • ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน ยกระดับด้วยการทำงานที่รวดเร็วพร้อมให้บริการได้ทุกเมื่อ
 • บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้จากพนักงานมาตั้งเป้ายอดขาย เพื่อทำการวางแผนธุรกิจและการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจได้

Activity

 • พนักงานสามารถบันทึกกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและให้บริการ
 • ค้นหา & จัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • แจ้งเตือนทุกการนัดหมายของลูกค้า ไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
 • ช่วยให้การบริการ สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น
 • ง่ายในการเปิดใบเสนอราคา เพื่อสร้างโอกาสทางการขายที่มากขึ้น
 • การส่งงานเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Management

 • จัดการและติดตามทุกความเคลื่อนไหว พร้อมวางแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน
 • สามารถอนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ดูยอดขายได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนสำหรับส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

จัดเก็บฐานข้อมูลไว้บน Cloud สามารถมารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้งานได้ตลอดทุก 24 ชม. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมือ Server ระบบสามารถพัฒนาปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด

Business Activity Management System

ระบบบริหารจัดการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ

BAMS Feature

ทำอะไรได้บ้าง

เวลาเข้า – ออกงาน

ระบบลงเวลาพร้อมแสดงตำแหน่งสถานที่เริ่มปฎิบัติงาน สามารถบริหารจัดการเวลาการทำงานได้อย่างง่ายดายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

วางแผน

การวางแผนงานและการจัดกิจกรรม เพื่อให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ อย่างครบถ้วน

รายการสิ่งที่ต้องทำ

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ลืมงานที่สำคัญและเพื่อไม่พลาดโอกาสในการทำงาน

รายละเอียดฐานข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าจะไม่สูญหายระบบจะจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าและประวัติการติดต่อ ให้มีความเป็นระเบียบและมั่นคง

สร้างใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาผ่านออนไลน์สามารถตรวจสอบสินค้าที่พร้อมที่จะขายได้แบบ Real – Time ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

รายงาน และ กราฟ

เป็นข้อมูลรายงานและสรุปผลให้ผู้บริหารสามารถวางแผนวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจได้แบบ Real – Time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

แจ้งเตือนทุกๆกิจกรรมที่สำคัญ ช่วยลดปัญหาการทำงานที่ผิดพลาด ผ่าน Line , E-mail และในตัวระบบ เพื่อไม่ให้พลาดทุกการนัดหมาย

ระบบติดตาม

ติดตามสถานะการทำงาน ช่วยวางแผนและจัดการงานอย่างประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมลดการใช้งานที่ไม่จำเป็นของเชื้อเพลิง

เบิกค่าใช้จ่าย

เบิกค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงานผ่านออนไลน์ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้เบิกและผู้อนุมัติในการใช้เงิน

อุปกรณ์ เช็คอินเข้าปฏิบัติงาน อัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยี Beacon อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย

วิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

บทความ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

การันตีด้วยรางวัล
IP Champion

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ลูกค้าของเรา

บางส่วนของผู้ใช้งานที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

Read More