Functions BAMS Premium

null

Clock in & Clock Out

ระบบการลงเวลาเข้าออกงานพร้อมแสดงตำแหน่งที่เริ่มปฎิบัติงาน

null

Planning

การวางแผนงานและการจัดการงาน, กิจกรรม หรือโครงการ ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วน

null

Working & To do list

การทำงานอย่างมีขั้นตอน บันทึกทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานลูกค้า รวมถึงการประสานงานภายใน

null

Customer Detail

จัดการข้อมูลลูกค้าไม่พลาดทุกการติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการสร้างกลยุทธ์มัดใจ

null

Quotation

สร้างใบเสนอราคา อัพเดตทุกโอกาสทางการขายแบบ Real-time

null

Dashboard & Report

ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ Update แบบ Real-time

เลือกใช้ BAMS แล้วได้ประโยชน์อย่างไร?

Business

Business

 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากพนักงานนำมาตั้งเป้ายอดขาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ
 • สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการวางแผนการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันธุรกิจ
 • ยกระดับการด้วยการทำงานที่รวดเร็ว และลดการเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ
Activity

Activity

 • พนักงานสามารถบันทึกกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและให้บริการ
 • ค้นหา & จัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • แจ้งเตือนทุกการนัดหมายของลูกค้า ไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
 • ช่วยให้การบริการ สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น
 • ง่ายในการเปิดใบเสนอราคา เพื่อสร้างโอกาสทางการขายที่มากขึ้น
 • การส่งงานเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Management

Management

 • จัดการและติดตามทุกความเคลื่อนไหว พร้อมวางแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน
 • สามารถอนุมัติเอกสาร ดูรายงาน ดูยอดขายได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนสำหรับส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
System

System

 • ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
 • ระบบการแจ้งเตือนการทำงาน
 • ระบบการเชื่อมต่อกับข้อมูล GPS Tracking